Zlepšení kvality hovoru: Jak povolit WiFi volání na iOS a Android

Oba Android a iOS nabízejí cennou funkci známou jako „převolání“. WiFi“, která vám umožňuje volat nebo přijímat hovory pomocí připojení WiFi, když je pokrytí vaší mobilní sítí slabé nebo přerušované. Tato funkce může výrazně zlepšit kvalitu hovoru, zejména v oblastech se špatným celulárním příjmem. Zde je návod, jak povolit WiFi volání v obou operačních systémech:

wifi volání na iphone

Aktivujte WiFi volání na iOS

  1. Otevřete na svém iOS zařízení aplikaci „Nastavení“.
  2. Přejděte dolů a klepněte na „Telefon“.
  3. V sekci „Hovory“ najděte a povolte možnost „WiFi hovory“.

Jakmile tuto funkci aktivujete, všimnete si, že při volání se vedle jména operátora zobrazí „WiFi“. To znamená, že vaše hovory budou ke komunikaci využívat připojení k bezdrátové síti.

Stojí za zmínku, že pokud během hovoru ztratíte připojení k WiFi, vaše iPhone, za předpokladu, že máte operátora kompatibilního s VoLTE (Voice over LTE), plynule převede hovor do vaší mobilní sítě bez dalších nutných kroků.

Aktivujte WiFi volání na Androidu

  1. Otevřete na svém zařízení Android aplikaci „Telefon“.
  2. Klepněte na „Více“ (nebo podobné možnosti, v závislosti na vašem zařízení).
  3. Vyberte „Nastavení“.

V nabídce nastavení najděte sekci „Hovory“, kde byste měli vidět možnost „Volání WiFi“. Aktivací této možnosti povolíte volání přes WiFi. Upozorňujeme, že pokud tuto funkci v nastavení nevidíte, může to znamenat, že váš operátor nepodporuje volání přes WiFi, jak je uvedeno na oficiálních stránkách Google.

Když zahájíte WiFi hovor na Androidu, obvykle se na obrazovce zobrazí zpráva jako „Internetový hovor“ nebo „WiFi hovor“. Pokud v době hovoru nemáte připojení Wi-Fi, bude umístěno prostřednictvím vaší mobilní sítě bez ohledu na to, zda je povoleno Wi-Fi volání.

I když WiFi hovory mohou výrazně zlepšit kvalitu hovorů, zejména v oblastech se slabým pokrytím mobilní sítě, je nezbytné zajistit, abyste měli stabilní a kvalitní WiFi připojení pro nejlepší zážitek z volání.

Stručně řečeno, povolení volání přes WiFi na iOS i Androidu je přímočarý proces, který může výrazně zlepšit kvalitu a spolehlivost vašeho hovoru, zejména když čelíte náročným síťovým podmínkám.