Jsou firmware a ovladače stejné ve Windows? zjistit

Kromě funkcí a vlastností, které máme na očích, existují další softwarové prvky, které jsou poněkud více skryty Windows které jsou zásadní. My s nimi ale komunikujeme o něco méně a pro některé uživatele jsou cizí. Jasný příklad toho všeho lze nalézt u takzvaných Firmware a ovladače které jsou součástí operačního systému.

Jsou firmware a ovladače stejné ve Windows

Hovoříme o softwarových prvcích, bez kterých by samotný systém nemohl správně fungovat, stejně jako o mnoha nainstalovaných aplikacích či komponentách. Obvykle pracují v pozadí a sotva si uvědomujeme jejich existenci, ale jsou tam. V tomto konkrétním případě se chceme zaměřit na dvě výše zmíněné složky, tj firmware a ovladače dostupné v Windows . Pro ty, kteří nevědí, je třeba vzít v úvahu, že jde o dva nezávislé a navzájem odlišné prvky.

Právě kvůli tomu všemu budeme níže mluvit o rozdílech mezi těmito dvěma, aby v budoucnu nevedly ke zmatkům. Navzdory jejich důležitosti má každá z těchto součástí nezávislý úkol a způsob provozu související s hardware našeho počítače .

Co je firmware a ovladače ve Windows

Nejprve vám řekneme, že když mluvíme o firmwaru, máme na mysli software, který má na starosti správa provozního režimu jakéhokoli hardwaru . To znamená, že tyto malé nízkoúrovňové prvky zajišťují základní správné fungování jakéhokoli elektronického zařízení, které používáme.

Je zřejmé, že jde o něco, co lze extrapolovat na všechny komponenty, které jsou součástí nebo připojit k našemu počítači se systémem Windows . Kromě toho lze tyto prvky aktualizovat vyřešit nějaký typ chyby nebo zlepšit jejich funkčnost . V tomto případě musíme obvykle provádět aktualizace sami ručně. Ve skutečnosti tyto aktualizace někdy nejsou vůbec jednoduché, v závislosti na produktu, o kterém mluvíme.

ovládání oken

Na druhé straně to zjišťujeme ovladače nebo ovladače , softwarové prvky, které v podstatě aby byl hardware srozumitelný s operačním systémem . Tyto komponenty by mohly být považovány za vyšší úroveň, ale přesto nesmírně důležité.

Rozdíly mezi oběma softwarovými prvky v systému

Již dříve jsme vám řekli, že jsou dva nezávislé a odlišné prvky . První věc, kterou je v tomto ohledu třeba vědět, je, že zatímco výše uvedené Firmware se instaluje na samotný hardware se ovladače se nacházejí v operačním systému . To znamená, že pokud například zformátujeme počítač s Windows, přijdeme o ovladače, nikoli však o firmware zařízení.

Je také zajímavé vědět, že v tomto druhém případě ovladačů je jejich aktualizace v operačním systému docela jednoduchá. Ve skutečnosti se jedná o úkol, který se buď ručně nebo automaticky provádí pravidelně. Také, zatímco Firmware poskytuje a implementuje výrobce produktu , v případě ovladačů to není podstatné.

Musíme mít na paměti, že najdeme obecné ovladače které jsou součástí samotného operačního systému a které můžeme také používat. Se vším a s tím v obou případech mluvíme o zásadním softwaru, abychom dokázali vytěžit maximum z veškerého hardwaru, který je součástí našeho týmu. Právě proto si je někdy pleteme.