Přestože je již přes 40 let starý, víte, k čemu se C++ stále používá?

Pokud jsme odhodláni vstoupit do světa vývoje aplikací a her, máme na výběr z mnoha programovacích jazyků. Jedním z těch, které by se daly považovat za veterány, ale dodnes se hojně používají, je C + +.

Můžeme se rozhodnout pro jazyky vysoké i nízké úrovně, více či méně složité nebo zaměřené na určitý typ použití. Se vším všudy as tím musíme mít na paměti, že zmíněný C++ je tu s námi již více než čtyři desetiletí. Za to je třeba děkovat jak vývojářům, kteří jejich projekty vytvářejí, tak i uživatelům, kteří je baví.

víte, k čemu se C++ stále používá?

Pravdou je, že pro mnohé, kteří s tím teprve začínají sektor vývoje softwaru , návrh, o kterém mluvíme, by mohl být trochu zastaralý. Ale nic nemůže být dále od pravdy, protože čelíme programovacímu jazyku, který je dnes stále široce používán a očekává se, že bude používán i v budoucnu. Proto je i v polovině roku 2022 výbornou alternativou pro vstup do tohoto sektoru z různých důvodů. Kromě všech výhod, které nabízí jeho struktura a způsoby práce , dnes se jedná o programovací jazyk, který se stále používá v mnoha prostředích.

Právě o tom všem chceme dále mluvit, abyste si mohli udělat představu o důležitosti, kterou C++ má i dnes. Mezi jeho hlavní rysy můžeme zdůraznit jeho multiplatformní využití , objektově orientované programování a nespočet optimalizačních parametrů. Jak by to mohlo být jinak, jde o jazyk, který byl postupem času optimalizován, aby se přizpůsobil aktuálním programátorským potřebám.

Dnes nejběžnější softwarové použití C++

Jak jsme již zmínili, níže budeme hovořit o některých nejběžnějších způsobech práce, které můžeme používat vývojový jazyk C++ . Jak můžete vidět, jde v současnosti o více než obvyklá prostředí, ve kterých tato platforma hraje zásadní roli.

neskutečný motor

  • Databáze : Databáze jsou tu s námi řadu let a je to něco, co se stále běžně používá. Mějte to na paměti MySQL , jeden z nejpoužívanějších, je vyvinut právě v C++.
  • Operační systémy – Jednou z nejdůležitějších součástí softwaru jsou operační systémy. Proto vám můžeme říci, že velmi důležité části návrhů, jako jsou Windows, Linux nebo Mac OS, jsou napsány v C++. A právě díky své síle je tento programovací jazyk ideální pro to, aby byl součástí výše zmíněných operačních systémů.
  • internetové prohlížeče : mezi nejpoužívanějšími programy v současnosti ve většině počítačů najdeme internet prohlížeče . Některé z nejdůležitějších využívají C++ interně, pokud jde o získání rychlosti zpracování.
  • Games – Tento programovací jazyk je stále široce používán při vývoji tak zajímavých věcí, jako jsou videohry. Obecně se tento návrh zaměřuje mimo jiné na vývoj prostřednictvím grafických enginů, jako je Unreal Engine.
  • Kompilátory : tyto softwarové prvky se běžně používají k vytváření našich řešení v jiných programovacích jazycích. Je zajímavé vědět, že mnoho z těchto kompilátorů je vyvinuto právě v C++.